Her finner du PIKENE BAK SLOTTET sin historie.

Pikene arbeider hver for seg i sine atelieer.
Grete og Ida som kunstnere,

Martine som kunstner og designer i Pikene Bak Slottet
og det nye merket DANDELION

Hvor finner du oss? Kontakt informasjon